WETENSCHAPPELIJKE RAAD DIA

De leden uit de onbezoldigde Wetenschappelijke Raad voor het DIA (WRD) beoordelen onderzoeksvoorstellen en brengen jaarlijks advies uit aan het bestuur van het DIA. Zij kennen de aanmoedigingsprijs DE LOUPE van fonds Bouchard toe voor beste studenten voorstel. De WRD heeft de mogelijkheid tot het organiseren van wetenschappelijke miniconferenties. Daarnaast waakt de WR over de wetenschappelijke invulling en richting van de onderwijsprogramma’s op het instituut.

dr. Alexandra Schüssler

Voorzitter

dr. Pauline Oosterhoff

Lid

dr. Hein-Anton van der Heijden

Lid