Het media instituut DIA verzorgt lessen en trainingen vanuit Holendrecht in een voormalig school naast station Holendrecht. Het instituut hanteert in zijn programma’s de methode van practice based learning. Van theorie naar praktijk en weer terug naar de theorie. Naast onderzoek naar de diverse vormen van media leren deelnemers in de programma’s over de (on-)mogelijkheden van visuele methoden en technieken. Verder ondersteunt en faciliteert het DIA wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s met visuele componenten, huisvest het de redactie van het antropologisch tijdschrift CUL, het journalisten collectief De Coöperatie en DUS film.

Media Institute DIA has a long history in (academic) teaching. At the moment all courses are at given in Holendrecht at an old-school next to station. The method of practice based learning is used in almost all courses and programs. From theory to practice and back to the theory. The participants not only learn about several forms of media but they also experience the practical sides using and working with media. Under the guidance of media professionals they become equipped to independently work with media and to understand media. Beside facilitating programs and short courses the media institute DIA collaborates with different organizations within the field of media: Andere Tijden, Tegenlicht, magazine CUL, De Coöperatie DUS film and several other partners.

CONTACT


Holendrechtplein 44
1106 LP Amsterdam

info@docinstam.nl