ACADEMISCH MEDIA INSTITUUT DIA

Media instituut DIA is specialist op het gebied van (sociale) media en verzorgt onderwijsprogramma’s vanaf de Gaasterlandstraat in een voormalige school naast station Rai op de Zuidas. Het instituut legt in verschillende onderwijsmodulen een verbinding tussen theorie en praktijk. Programma’s voor alle leeftijden en beroepsrichtingen op het gebied van mediawijsheid, action based research binnen het genre van de documentaire, visuele journalistiek en creatief schrijven. Innovatief onderwijs dat deelnemers klaarstoomt voor vaardigheden die gevraagd worden in de 21e eeuw.  Onderwijs dat media in brede zin bestudeert of juist gebruikt. Inzicht in de verschillende vormen van media en kennis over het medialandschap zetten aan tot kritisch denken. Een juist gebruik van technologische mogelijkheden in een tijd van een constante online verbinding zorgt voor relatieve innerlijke rust. Het begrijpen of doorzien van media is in democratische zin van belang en verrijkt het individu en daarmee de samenleving.