RAAD VAN ADVIES

De Raad van Advies heeft een adviserende en sturende functie. De Raad van Advies legt jaarlijks de financiële en bestuurlijke stukken vast. De Raad van Advies heeft samen met de Raad van Bestuur zeggenschap over de statuten. Benoemingen en ontslagen van bestuursleden gaat in samenspraak met de Raad van Bestuur. De maximale termijn van benoeming voor de Raad van Advies is zestien jaar met een éénmalige verlengingstermijn van vier jaar.

Toni Westenberg

Voorzitter

Philip van Praag

Lid

Janneke Doolaard

Lid