TuSsEN
DrooM
en
daAd
De ideale wereld, voor iedereen anders. Hoe dan toch een wereld te verwerven waarin iedereen zich thuis voelt? Een samenleving waarin ieder individu in zijn of haar waarde wordt gelaten. Vele wetenschappers hebben zich over deze vraag gebogen. Zeker ook in de sociale psychiatrie. Wat is de beste benadering ten aanzien van mensen die in de snelle, rechtlijnige samenleving van vandaag de dag niet mee kunnen komen?