TuSsEN
dRooM
en
daAd
De zorg voor onze medemens is iets wat velen van ons bezig houdt. Van overheid tot burger, van kleine bezigheden tot grote bezigheden. Het functioneren van onze maatschappij zorgt dat sommige mensen niet goed mee kunnen. Hoe gaan we met deze mensen om? Welke plek geven we deze mensen en hoe kijken we tegen hen aan? Vragen waarin overheid en andere instellingen, zoals Stichting de Regenboog, belangrijke keuzes maken.