Home arrow Literatuur
Literatuur

Er is veel onderzoek gedaan naar de rol van 'de media' en de invloed hiervan op 'de maatschappij'. Hieronder staan een aantal tips voor wetenschappelijke artikelen en boeken.

Bardoel, J. & Van Cuilenburg, J.J. (2003). Communicatiebeleid en Communicatiemarkt. Over beleid, economie en management voor de communicatiesector Amsterdam: Otto Cramwinckel

Brants, K. & Praag, P. van (2005).De verkiezingcampagnes in het lange
jaar 2002; Amsterdam: Het Spinhuis

Boer, C. de & Brennecke, S. (2003). Media en publiek. Theorieen over media-impact. Amsterdam: Boom

Brosius, H-B and Eps, P. (1995). Prototyping through Key Events; News selection in the Case of Violence Against Aliens and Asylum Seekers in Germany. European Journal of Communication, 10, 392-412

Donsbach, W. (2004). Psychology of news decisions; Factors behind journalists'professional behaviour. Journalism, 5(2), 131-157 

Evers, H. (2002) Media-ethiek; Morele dilemma's in journalistiek, communicatie en
reclame; Martinus Nijhoff

Hamelink, C.J. (2004). Regeert de leugen? Mediaplichtigheid aan leugen en bedrog. Amsterdam: Boom

Harcup, T. and O'Neill, D. (2001). What is news? Galtung and Ruge Revisted. Journalism Studies, 2, 261-280

Keplinger, H.M. and Habermeier, J. (1995). The impact of Key events on the presentation of reality. European Journal of Communication, 10, 371-390