Het Hoogbegaafdendiner

Tijdens een diner zien we vijf mensen die elkaar hebben leren kennen via een verenging voor hoogbegaafden. Bij elkaar vinden ze aansluiting wat betreft denkniveau, wederzijds begrip en humor. Zij praten over de vereniging, over hun problemen, ervaringen op werk en delen hun gedachten over typische kenmerken van hoogbegaafdheid en welke rol hoogbegaafdheid in hun leven speelt. Wat is hoogbegaafdheid volgens hen dan eigenlijk? Gaat het vooral om een hoog IQ of gaat het om de potentie hier iets mee te doen? Zijn zij nu werkelijk anders? Hoogbegaafdheid is een moeilijk begrip waar veel vooroordelen mee gepaard gaan. De hoogbegaafden zelf blijken ook verschillende ideeën te hebben over wat hoogbegaafdheid precies is en wie wel en niet ‘hb’ zijn. Eenduidige antwoorden blijken er niet te zijn, maar om een indruk te krijgen van hoogbegaafdheid: schuif aan bij het hoogbegaafdendiner.