VISUELE ETNOGRAFIE EN ANTROPOLOGISCH ONDERZOEK

Het doel van de derdejaars themamodule van de UvA bachelor ‘Culturele Antropologie en Ontwikkelngssociologie’ is kennis maken met verschillende manieren waarop visuele etnografie en antropologisch onderzoek elkaar kunnen versterken. Studenten doen ervaring op met het gebruik van (audio)visuele middelen binnen antropologisch onderzoek en leren zowel schriftelijk als filmisch verslag te leggen.
Visuele etnografiek staat open voor derdejaars studenten. Het keuzevak ‘Visuele methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek’ (6 ECTS) en de themamodule ‘Beeld als Kennis’ (12 ECTS) worden aangeraden als inleiding op het programma.
Visuele entnografie bestaat uit twee delen. Een theoretisch deel en een onderzoeksmatig deel. De eerste zes weken van de module bestaan uit bijeenkomsten waarin aan de hand van colleges en discussie wordt ingegaan op de literatuur uit de visuele antropologie en de relatie tussen antropologisch onderzoek en film. Dit deel wordt afgesloten met een individueel open boek tentamen. In het tweede deel werken de studenten in groepjes van drie aan een gemeenschappelijk onderzoeksproject dat resulteert in een paper en een film.
Na een aantal oriënterende bezoeken (zonder camera) waarin de mogelijkheden voor een film worden besproken met de betrokkenen, observaties worden verricht en de ruimte wordt verkend, schrijft iedere groep een uitgewerkt plan voor het onderzoeksproject. Vervolgens gaat iedere groep aan de slag met het paper en de film. Ieder project resulteert uiteindelijk in een film van 10-15 minuten en een paper van 6.000 woorden. Daarnaast schrijft iedere groep een kort verslag (1.000 woorden) waarin men reflecteert op het gecombineerde proces van het schrijven van een paper en het maken van een film.

  UvA website – Visuele Etnografie

Aylin Özalp / praktijkbegeleiding DIA

 Joost van de Ven / praktijkbegeleiding DIA