STEVF – hervorming stedelijke vernieuwing film

De stad staat nooit stil maar wordt continu opnieuw uitgevonden en herontwikkeld. Deze vernieuwing geldt ook voor woonbuurten; de Jordaan en de Grachtengordel zijn bijvoorbeeld niet meer dezelfde woonbuurten als bij oplevering in de 17de eeuw. Stedelijke vernieuwing is het resultaat en de uitkomst van maatschappelijke, politieke en economische veranderingen, waarbij de staat, marktpartijen en burgers afwisselend een rol kunnen spelen. In de 20ste eeuw, lag de nadruk van dit proces op het planmatig ingrijpen in stadsbuurten. De gemeente nam de leiding teneinde fysieke, economische en sociale doelstellingen te behalen. Dit resulteerde vaak in fysieke vernieuwing via grootschalige sloop en nieuwbouw en ‘sociale vernieuwing’ via interventies van overheden, woningcorporaties en welzijnsinstellingen.

Sinds de crisis van 2008 heeft er een grote verandering in het denken en de praktijk van stedelijke vernieuwing plaatsgevonden. Er is een omslag zichtbaar met veel meer bottom-up activiteiten van stedelijke vernieuwing door actieve bewoners en ondernemers. De overheid verkondigt het mantra dat burgers zelf de stad moeten maken. Dit past bij nieuwe trends in participatieve democratie (‘doe-democratie’). De ‘zelforganiserende burger’, ‘eigen kracht’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ zijn meer centraal komen te staan. Overal borrelen initiatieven op voor zelfbouw, buurtinitiatieven en -ondernemingen, en zelforganisatie. Deze omslag kan veel opleveren voor burger en stad maar roept ook vragen op. We situeren deze omslag in bredere debatten over de hervorming van de verzorgingsstaat, alsook stedelijke vraagstukken over sociale ongelijkheid, participatie en gentrification (‘veryupping’). Een belangrijk aspect van dit vak is het gebruik van etnografisch onderzoek en film om deze omslag te bestuderen en in beeld te brengen.

  UvA website – Talentvak SGPL

Vimeo
gent-w-p-c-van

 dr. Wouter van Gent

Nanke Verloo

 dr. Nanke Verloo

SONY DSC

 drs. Hilbert Kamphuisen

Margot Potemans BA

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.