Heil en Verdoemenis
menu
Film
Theorie
Research
Makers
Foto's
Links
Gastenboek
Contact
Research


Het onderwerp waar we ons in de documentaire op richten is de bewuste keuze van jonge mensen voor het christendom.

Welke personen kiezen voor het geloof en waarom? In hoeverre verschilt de levensstijl van een gelovige jongere met die van een ongelovige jongere? Wat vindt een gelovige jongere zo fijn aan het geloof dat hij of zij er het grootste deel van zijn of haar leven aan besteed?

We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de manier waarop jonge, gelovige mensen invulling geven aan hun religie in een samenleving waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat men gelooft.
 

Wat ons hierbij met name aanspreekt is het bestaan van twee totaal verschillende werelden naast elkaar.  

Hoe houdt een overtuigde gelovige zich staande in een “goddeloze”maatschappij? En hoe stellen ze zich op tegen over mensen die niet gelovig zijn?  

Wat wij in beeld hebben willen brengen is de dagelijkse handel en wandel van een jonge gelovige in een geseculariseerde maatschappij.

 Er is de nodige research voor af gegaan aan het maken van onze documentaire. Zes makers (waarvan in de loop van de tijd helaas iemand afviel) met allemaal hun eigen ideeën en plannen leverde in het begin veel discussie en vooral ook nog méér interessante voorstellen op. Er vlogen tijdens de groepsbesprekingen enorm veel leuke, creatieve ideeën over tafel, en we realiseerden ons dat we niet versmallend, maar juist verbredend aan het denken waren.

Deze brainstorm periode heeft ons enorm veel ideeën en mogelijke filmlocaties opgeleverd. We hebben, zowel individueel als in tweetallen, veel van deze locaties bezocht.

Een aantal door ons bezochte locaties zijn:
 
-          Evangelie gemeente Agapè
-          Een eucharistische viering van Dignity Nederland, een katholieke organisatie voor homoseksuelen
-          Het Studentenpastoraat Amsterdam
-          Viering van de Amsterdamse studentenecclesia
-          Een kerkgemeenschap in een woonwagenkamp
-          De Naar House bus en een bijbelstudie voorafgaand aan de evangelisatie actie  

Uiteindelijk hebben we als groep gekozen uit vijf verschillende plannen die het meest duidelijk naar voren kwamen, en vervolgens democratisch een keuze gemaakt uit deze vijf plannen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor het volgende plan:

Om het onderwerp in beeld te brengen hebben we er voor gekozen een evangeliserend persoon te volgen tijdens zijn of haar bezigheden. We willen een persoon volgen die actief ongelovigen probeert te overtuigen door mee te gaan met de “Naar House”-bus die te vinden is bij grote house- en dancefeesten.

Het volgen van de jongere(en) willen we afwisselen met korte interviews met deze persoon, op deze manier hopen we een beeld te krijgen van wat de jongere tot zijn levensstijl bewogen heeft en waarom hij/zij het geloof als prettig ervaart en ook waarom hij/zij anderen wil overtuigen van “Gods grootheid”.  

Welke leegte laat een ‘geseculariseerde’ samenleving achter, en hoe wordt deze ingevuld door jongeren die wél bewust voor God kiezen?

Om een contrast te kunnen laten zien tussen het dagelijkse leven van de protagonist en het evangelisatiewerk zullen we de protagonist op verschillende locaties filmen. Hierbij denken we aan de thuissituatie van de persoon, op de werkvloer, tijdens bijbelstudie en voorbereiding op de evangelisatie actie in de omgang met ongelovige familieleden en/of vrienden, maar ook in de omgang met onbekenden die hij wil bereiken met ‘het woord Gods’.
 Contrast en confrontatie:
       
1.   Relatie met de mede-evangelisten 
        2.
Confrontatie (en contrast) tussen zichzelf, hun overtuiging, en het       dagelijkse leven in een geseculariseerde maatschappij.
        3. Contrast (en confrontatie) tussen de persoon die het woord brengt en de persoon die ze willen evangeliseren.

 

Structuur

De film begint in de nacht, waarin de jonge evangelist probeert leeftijdsgenoten te bereiken met zijn boodschap. Vervolgens lopen we een nacht mee met de evangelist om een beeld te krijgen van de strategieën die hij gebruikt om mensen te bereiken. Tevens krijgen we een idee uit het gewone ‘seculiere’ leven van de protagonist (werk/school). We willen een contrast in beeld brengen van hem en zijn (geseculariseerde) omgeving. Tijdens het evangeliseren lopen mensen aan hem voorbij, negeren hem. Aan de andere kant kunnen we hem ook in discussie laten gaan met mensen in zijn directe omgeving die niet gelovig zijn. Hierdoor kunnen we laten zien dat hij in een constante strijd verkeerd om op te gaan in zijn omgeving. Anderzijds kunnen we hierdoor ook goed laten zien wat de protagonist aanspreekt in de kerk (/de organisatie Naar House). Hij voelt er zich thuis, er is geen discussie, hij wordt niet genegeerd. De film zou kunnen worden afgesloten met beelden van de stad die zich weer opmaakt voor nog een goddeloze nacht…


Het plan was er, nu de uitvoering nog. Aan het eindresultaat is te zien dat niet alles volgens plan gegaan is, we hebben minder van de Naar House bus kunnen filmen dan we voor ogen hadden. Problemen met de apparatuur, een afgelaste actie van Naar House, geen mogelijkheid om te filmen bij Naar House omdat een groep journalisten die nacht al mee zou gaan… Het heeft ons er toe gedwongen onze filmplannen aan te passen, we moesten roeien met de riemen die we hadden.  

Misschien ook leuk om te weten dat we voor onze documentaire van een aantal minuten uren filmmateriaal hebben verzameld. Er is dus ook enorm veel gefilmd dat uiteindelijk niet in de documentaire terecht gekomen is. Materiaal dat we jullie niet willen onthouden is te vinden op onze website onder het kopje “film”. 

Friday, 17 April 2009
(C) 2009 Heil en Verdoemenis
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.