I AM A MAN OF CONSTANT SORROW

I am a man of constant sorrow
I've seen trouble all my days
I bid farewell to old Kentucky
The place where I was born and raised

For six long years I've been in trouble
No pleasure here on earth I've found
For in this world I'm bound to ramble
I have no friends to help me now

It's fare thee well my old lover
I never expect to see you again
For I'm bound to ride that northern railroad
Perhaps I'll die upon this train

You can bury me in some deep valley
For many years where I may lay
Then you may learn to love another
While I am sleeping in my grave

Maybe your friends think I'm just a stranger
My face you'll never see no more
But there is one promise that is given
I'll meet you on God's golden shore

Bluegrass. Het is een muziekgenre met een ziel en that lonesome sound, maar blijkt tamelijk onbekend onder het grote publiek. En als we er al iets van weten, dan is de kennis vaak beperkt, waardoor we geneigd zijn om in stereotypen te denken. Het is daarom de hoogste tijd om wat opheldering te geven over bluegrass. Dit aan de hand van een traditioneel nummer bekend onder bluegrass muzikanten, maar ook een lied dat de meeste leken misschien bekend in de oren klinkt.Kentucky

De oorsprong van de bluegrass ligt in Amerika met Bill Monroe als aartsvader, met zijn 'Blue Grass Boys' uit Kentucky. Op deze plaats heeft het haar naam verkregen, maar in bluegrass kun je invloeden van zowel de Schotse en Ierse volksmuziek als de jazz en blues terugvinden. Het is een mengvorm en niet enkel typische blanke of redneck countrymuziek, een label dat het door de jaren heen wellicht onterecht heeft gekregen. Wie op zoek gaat naar de historie van de muziekstijl zal steeds opnieuw verrast worden door de verscheidenheid en interessante ontstaansgeschiedenis.Northern Railroad

In bluegrass zijn wellicht verschillende invloeden te herkennen, maar in de teksten wordt herhaaldelijk verwezen naar het typisch Amerikaanse landschap. The Blue Rigde Mountains, the Northern Railroad, ze keren telkens weer terug en maken deel uit van een traditie waarin teksten worden overgenomen en in wezen een gedeelde geschiedenis markeren. Dit kan de suggestie wekken dat bluegrass liefhebbers ook een sterke band met Amerika hebben. Dat het noodzakelijk is om de muziek te begrijpen. In de werkelijkheid blijkt dit echter niet het geval te zijn. Het gaat velen vooral om de beleving van de muziek, los van een land of culturele identiteit. Een belangrijk streven is dat iedereen zich in de bluegrass thuis kan voelen.God's golden shore

De veronderstelling dat bluegrass per definitie religieus en conservatief zou zijn behoeft ook enige verfijning. In veel van de nummers komt het religieuze aspect terug, maar bluegrass gaat over veel meer dan het geloof verspreiden. Tegenwoordig speelt dit voor veel muzikanten überhaupt geen rol. Wel staan thema's als de dood, liefde en weemoed nog altijd centraal. Allen lijken vertegenwoordigd in 'I Am a Man of Constant Sorrow'. De muziek gaat over het leven, waarin zowel verdriet als harmonie en vriendschap onderdeel van uitmaken.