In de kleuterschool van het voormalig kloostercomplex aan het Cornelis Troostplein verzorgt het DIA sinds 2014 academisch media onderwijs. In gebouw de Tulp richt het DIA, in nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, zich op de methode van practice based learning. Naast onderzoek naar de diverse vormen van media leren deelnemers aan de programma’s de mogelijkheden van visuele methoden en technieken. Het DIA ondersteunt en faciliteert ook wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s met visuele componenten.